Vault Cloud

Asiakaslähtöisin pilvipalvelu Suomessa – Kerro meille mitä tarvitset, me toteutamme sen!

VaultBackup

 

VaultCloud-virtuaalipalvelimeen on mahdollista liittää VaultBackup-varmuuskopiointipalvelu. Palvelua käyttöönottaessa asiakas voi valita haluamansa varmistuskierron, säilytysajan ja datan sijainnin kahdesta eri laitetilasta. Varmuuskopioinnin onnistumista seurataan päivittäisellä raportoinnilla, jolloin mahdollisiin epäonnistuneisiin varmistuksiin voidaan puuttua.

Mikäli varmistus epäonnistuu, raportoidaan epäonnistumisen syy sekä sovitaan vaaditut toimenpiteet palvelun jatkumiselle. Mahdollisia toimia voisi olla esimerkiksi lisävarmuuskopiointi päivällä tai odottaa normaalisti seuraavaa säännönmukaista varmistuskierrosta. Varmuuskopiot tallennetaan vähintään RAID6-tasolla suojatuille levyille, joita valvotaan mahdollisten levyvirheiden varalta.

Tekniset tiedot

Varmuuskopiointia varten palvelimella on oltava palveluntarjoajalle Administrator/root-oikeudet omaava tunnus, jolla varmuuskopio voidaan suorittaa. Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että kyseisiin tunnuksiin sekä varmuuskopiodataan pääsee käsiksi ainoastaan erikseen nimetty ylläpitohenkilöstö. Varmuuskopiointi ajetaan aina yöaikaan, jotta asiakkaan palvelimien tietoliikennekaista tai levynopeus ei koe rasitusta kiireisimpään aikaan. Varmuuskopiot ajetaan porrastetusti, jotta kaikki palvelimet eivät ole kuormituksen alaisena samanaikaisesti.

Varmuuskopiointiin on eri vaihtoehtoja, joita ovat Windows-palvelimille Veeam ja iSCSI, joista Veeam tarvitsee lisäksi oman lisenssin olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Unix-pohjaisia palvelimia voidaan varmuuskopioida joko rsync:llä, iSCSI:llä tai Veeamilla. Veeam-varmuuskopiointi vaatii asiakkaan palvelimelle asennettavaksi Veeam-agentin, kun taas rsync- ja iSCSI-varmuuskopioinnit tehdään palveluntarjoajan kehittämillä skriptoilla. Varmuuskopiot voidaan ottaa joko kokonaisesta levykuvasta tai ainoastaan muuttuneesta datasta ja halutuista tiedostopoluista. Varmuuskopiointipalvelussa dataa säilytetään oletuksena 14 vuorokauden ajan, mutta säilytysaika on muutettavissa täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Varmuuskopioinnissa asiakas maksaa varatusta varmuuskopiotilasta hinnaston mukaisesti. Varmuuskopiointipalveluiden tilantarve voi vaihdella hyvinkin paljon asiakasympäristöstä riippuen, mutta alla oleva taulukko antaa useimpiin tapauksiin hyvän lähtöarvon.

Varattavan tilan määrän voi arvioida alla olevan taulukon mukaisesti ja varattua tilaa voidaan tarvittaessa muuttaa, jos näyttää että tila ei riitä tai sitä on aivan liian paljon. Varmuuskopiointia tilattaessa suositellaan vielä konsultoimaan palveluntarjoajaa.

Tekniikka Käyttöjärjestelmät Arvioitu tilantarve 14vrk Säilytysajalla Yksittäisten tiedostojen palautus Mahdollisuus palauttaa tiedostoja itse
Veeam
Windows
3.5x varmuuskopioitava data
Rsync
Unix
2x varmuuskopioitava data
iSCSI
Unix/Windows
2x varmuuskopioitava data